Poistenie insolventnosti

Poistenie insolventnosti dojednané s Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa, je platné pre Zmluvy o zájazde uzatvorené od 01.01.2022.

Certifikat 2022.jpg