Poistenie insolventnosti

TUCAN, s.r.o., cestovná kancelária, je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 170/2018 Z.z. v Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, v zmysle Všeobecných poistných podmienok poistenia zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, číslo poistnej zmluvy 2407650283.

Hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, +421 2 544 177 11, fax +421 2 544 101 74

Hlásenie poistnej udalosti zo Slovenska: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamač.cesta 3/A, Bratislava, +421 2 544 177 04

Poistenie insolventnosti 2021.jpg