HOTLINE tel: +421 903 202 332

TUCAN, s.r.o.

cestovná kancelária

Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
 
Tel:
+421 2 2072 2685
e-mail: tucan@tucan.sk

 

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • Instagram
  • RSS Social Icon

© 2018 All rights reserved.

Poistenie insolventnosti

TUCAN, s.r.o., cestovná kancelária, je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 170/2018 Z.z. v Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, v zmysle Všeobecných poistných podmienok poistenia zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie 

ECP- VPP- INS-2019, číslo poistnej zmluvy 2406594184.

Hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, +421 2 544 177 11, fax +421 2 544 101 74

Hlásenie poistnej udalosti zo Slovenska: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamač.cesta 3/A, Bratislava, +421 2 544 177 04